jij mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.

(gedicht van Anna Terruwe)

Teamcoaching

Veel teams zijn zich niet (meer) bewust van de kracht die ze als collectief in zich hebben. Door ervaringen, vaste patronen en overtuigingen kunnen ze hun plezier in het werk en energie kwijtraken. Met alle gevolgen van dien voor het eindresultaat. Ik ga met teams aan de slag om hun eigen unieke kwaliteiten, waarden en drijfveren te leren kennen en in te zetten.

Een team dat zich bewust is waar haar collectieve kracht ligt en deze inzet voor haar klanten zal dynamisch en bezield zijn. De teamleden spreken elkaar aan, weten van elkaar wat ieder bijdraagt aan het team. Ze gaan samen voor de afgesproken resultaten.

In dit bewustwordingsproces ligt ook de verbinding naar de kernwaarden en de gewenste identiteit van de organisatie. Pas als medewerkers/teams dit bewustwordingsproces van belemmerende overtuigingen, (collectieve) denkbeelden, waarden en drijfveren doorlopen kan er binnen organisaties blijvend iets veranderen.

Ik ondersteun en begeleid teams om vanuit kracht en bezieling samen de beoogde resultaten te behalen.

teamcoaching